Freez-R-Burn Shows

August 27, 2022 - Akron, Ohio

What: Chris Fest
Where: Akron, OH
Time: 4:00pm

April 30, 2022 - Akron, Ohio

What: Rialto Theatre
Where: Akron, OH
Time: 8:00pm

August 21, 20121 - Akron, Ohio

What:St. Sebastian's Hall
Where: Akron, OH
Time: 8:00pm